VÁN MDF

    CÔNG TY WOODEN HOUSE  cung cấp các thương hiệu MDF như: Dongwha , Kim Tín, Quảng Trị, TTD, TH( May forestry). Có cả hai tiêu chuẩn E2 và Carb P2 ( TSCA EPA).

    Danh mục: Xem trên: